Know How

Profitieren Sie von Unserem könnenENOTEC sensörleri

Maksimum dayanıklılık elde etmek, ENOTEC sensörlerinin geliştirilmesindeki ana hedefti. Bu nedenle, üretimde sadece yüksek kaliteli malzemeler kullanılmaktadır. Bu, uzun ömürlülük ve kalıcı ölçüm doğruluğunun temelidir - olumsuz şartlarda bile.

Prosesin direk içinde konumlandırma sayesinde, hızlı ve verimli bir proses kontrolü mümkündür. Buda, daha az yakıt tüketimi ve emisyon azaltımını sağlar. Ayrıca, güvenilirlik ve doğruluk, tesis güvenliği üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

ENOTEC O2-sensörleri ısıtılır ve 800 °C'lik sabit bir sıcaklıkta tutulur. Diğer tedarikçilerin hücrelerine kıyasla, yüksek hücre sıcaklığı, ölçüm yüzeyinin birikintisiz kalmasını ve baca gazı bileşenlerine kıyasla hücrenin çapraz duyarlılığının azalmasını sağlar.

Sensör koruma devresi CSP

Sürekli olarak indirgeyen bir atmosfer, örn. Atık çamur kurutma tesislerinde, ZrO2-sensörlerinin ömrünü azaltır. Yeterli serbest oksijen olmadığından, proses gazında fazla olan yanıcı moleküller sensör seramiğinin oksijen molekülleri ile birleşir. Ölçüm gazı tarafındaki kalıcı oksijen eksikliği platinin kaplaması (elektrot) sınırında seramiğin indirgenmesine ve platinin sensörden kademeli olarak ayrılmasına yol açar.

 ENOTEC  tarafından icat edilen sensör koruma devresi CSP (Cell Surface Protection), elektronları "çıkararak" sensör voltajını sabit bir seviyeye sınırlar. Bu, elektronları örnek gaz tarafından geri referans gaz tarafına aktararak elde edilir ve böylece oksijen iyonu göçü devam eder ve buda sensörü daha fazla indirgenmeden korur.

Sensor koruma devresi, kurutma sisteminde hava kaçağı olmadığı sürece normal koşullarda düşük oksijen içeren, özellikle kanalizasyon çamuru kurutma işlemi için ilgi çekicidir.

Diğer taraftan, iki aşamalı (birinci aşama eksik hava ikinci aşama fazla hava)yanma prosesi ile çalışan düşük NOx-yanmalı yanma prosesleride,ilginç uygulamalardır.

Proses değişikliklerine anında yanıt

Kalibrasyondan sonra proses bileşimindeki değişikliklere hızlı reaksiyon önemlidir. Aynı şey, sensörlerin baca gazındaki oksijen konsantrasyonundaki değişikliklere tepkimesi için de geçerlidir. Bu şekilde yanma sürecinin hemen düzenlenebilmesi mümkün olur.

Proses gaz dinamiği

Önceki kalibrasyonlara herhangi bir zamanda erişebilme kabiliyeti, proses koşulları hakkındakı bilginizi artırır ve gelecekte yanlış kalibrasyon riskini azaltır. ENOTEC analiz sistemlerinin kendi kendini denetleme ve diyagnoz fonksiyonu, "O2 sensör ömrü" ile ilgili sonuçları içerir, burada sensörün mevcut durumu hakkında bilgi edinebilirsiniz.

MLT sensörleri

ENOTEC, sensörlerin üretiminde sadece en sağlam malzemeleri   kullanır. Sensörlerimiz dünya pazarındaki diğer üreticilerin benzer ürünleriyle karşılaştırıldığında daha uzun ömürlüdür.

Özel bir lehimleme tekniği sayesinde, sensörlerimiz uzun yıllar boyunca gaz sızdırmaz ve bu nedenle ölçüm doğruluğu ve güvenilirliği açısından benzersizdirler.

Diğer üreticilerin sensör hücreleri genellikle sadece yapıştırılır, bu da kullanımda bir süre sonra sızıntıya yol açar. 

Sızan bir hücre, gerçekte mevcut olandan daha yüksek bir O2-seviyesini gösterir ve yanlış yanma kontrolü ve tehlikeli baca gazı konsantrasyonuna yol açar.

Sensör, patentli problarda bulunur ve hızlı ve temsili bir ölçümün ön koşulu olan doğrudan baca gazı içine yerleştirilir. Bu sayede, baca gazı bileşimindeki herhangi bir dalgalanmaya,verimli yanmayı sağlayacak hızlı bir müdahele mümkün olur. Sonuç, daha verimli bir yakıt kullanımı ve böylece zararlı emisyonların azaltılmasıdır.

Standart O2-sensörüne ek olarak, ENOTEC MLT O2-sensörünü üretmektedir.

MLT sensörü (Çok Katman Teknolojisi), agresif ve korozif baca gazı bileşimlerinde oksijeni ölçmede birinci sınıf sensördür.

MXP sensörleri

COMTEC® 6000 analizörleri, doğru proses kontrolü için O2- sensörünün yanısıra COe-sensöründende yararlanır.

MLT sensörünün O2-ölçümüne ek olarak, COMTEC® problarındaki MXP sensörü ek yanıcı bileşenlerin belirlenmesini sağlar. Baca gazındaki COe- ve oksijen içeriği doğrudan birbirine bağlı olduğundan, bu ek ölçüm daha güvenli bir işlem kontrolüne izin verir.

COMTEC®[InSitu] analizörünün kullanımı sayesinde,   optimum yanma sağlanabilir ve proses oldukça verimli bir şekilde kontrol edilebilir.