Polityka prywatności


1. Przegląd ochrony danych

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zapewniają przegląd tego co stanie się z Twoimi danymi osobowymi podczas zwiedzania naszej strony internetowej. Termin „dane osobowe” obejmuje wszystkie dane, które mogą być używane do identyfikacji użytkownika. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat przedmiotu ochrony danych, zapoznaj się z naszym Oświadczeniem o ochronie danych, które zamieściliśmy poniżej tej kopii

Zapis danych na naszej stronie internetowej

Kto jest podmiotem odpowiedzialnym za zapisywanie danych na tej stronie (czyli „kontrolerem”)?

Dane na tej stronie są przetwarzane przez operatora strony internetowej, którego informacje kontaktowe są dostępne w sekcji „Informacje wymagane przez prawo” tej strony.

W jaki sposób zapisujemy dane?

Zbieramy Twoje dane w wyniku udostępniania nam swoich danych. Mogą to być, np. informacje wprowadzone do naszego formularza kontaktowego.

 Nasz system IT automatycznie zapisuje inne dane podczas zwiedzania naszej strony internetowej. Na dane te składają się przede wszystkim informacje techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas, w którym odwiedzono stronę). Te informacje jest rejestrowane automatycznie podczas wizyty na naszej stronie.

Do czego używamy danych?

Część informacji jest generowana do zagwarantowania swobodnego świadczenia usług strony. Inne dane można wykorzystywać do analizy wzorców użytkownika.

Jakie prawa Ci przysługują jeśli chodzi o Twoje dane?

Masz prawo do uzyskania informacji o źródle, odbiorcach danych i celach archiwizowania swoich danych osobowych w dowolnym momencie, bez konieczności uiszczenia opłaty za takie informacji. Masz również prawo do żądania, aby Twoje dane zostały skorygowane, zablokowane lub usunięte. Nie wahaj się z nami skontaktować w każdej chwili pod adresem przedstawionym w dziale „Informacje wymagane przez prawo” jeśli masz jakiekolwiek pytania na temat tego lub innych zagadnień związanych z ochroną danych osobowych. Masz również prawo wniesienia skargi do właściwej agencji nadzoru.

Ponadto w pewnych okolicznościach, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje zapoznaj się z Deklaracji ochrony danych w sekcji „Prawo do ograniczenie przetwarzania danych

Narzędzia analityczne i narzędzia dostarczone przez strony trzecie

Istnieje możliwość, że wzorce przeglądania  będą statystycznie analizowane podczas zwiedzania naszej strony. Takie analizy są wykonywane głównie poprzez pliki cookie i to, co określamy jako programy analizy. Z reguły analiza wzorców przeglądania prowadzone są anonimowo; czyli wzorców przeglądania nie można prześledzić z powrotem do Ciebie. Masz możliwość sprzeciwu wobec takich analiz lub możesz zapobiec ich wykonywaniu przez nie używanie niektórych narzędzi. Aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat zapoznaj się z naszym Oświadczeniem o ochronie danych poniżej.

Masz możliwość sprzeciwienia się wykonywaniu takich analiz. W Oświadczeniu o ochronie danych przedstawimy opcje dot. sprzeciwu.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej strony i jej podstron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Twoich danych osobowych. W związku z tym możemy przechowywać dane osobowe jako poufne informacje i zgodnie z przepisami o ochronie danych oraz niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych

Przy każdym użyciu tej strony, zbierane będą rozmaite dane osobowe. Dane osobowe obejmują wszystkie dane, które mogą być używane do identyfikacji użytkownika. Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy, jak używamy tych danych i do jakich celów. Wyjaśnia również jak i w jakim celu informacje są gromadzone.

Pragniemy podkreślić, że przesyłanie danych przez Internet (za pośrednictwem wiadomości e-mail) może być podatne na luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwe, aby całkowicie zabezpieczyć dane przed dostępem osób trzecich.

Informacje dotyczące strony odpowiedzialnej (określanej jako „Administrator” w GDPR)

Administratorem danych na tej stronie jest:

ENOTEC GmbH
Höher Birken 6
51709 Marienheide

Numer telefonu: +49 (0) 2264 45 78 0
Email: info(at)enotec.de

Administratorem jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podejmuje decyzje co do celów i środków przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail, itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zakres transakcji przetwarzania danych jest możliwe tylko po uzyskaniu wyraźnej zgody użytkownika. Zgodę, którą nam dałeś można także odwołać w dowolnym momencie. Aby to zrobić, wystarczy przysłać nam nieformalne powiadomienia za pośrednictwem poczty e-mail. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności gromadzenia danych przed odwołaniem zgody.

Prawo wniesienia sprzeciwu do zbierania danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu marketingu bezpośredniego (Art. 21 RODO)

W przypadku gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o podstawy wynikające z wyjątkowej sytuacji. Dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy. Aby ustalić podstawę prawną, na podstawie której opiera się przetwarzanie danych, zapoznaj się z Oświadczeniem o ochronie danych. Jeśli wniesiesz sprzeciw, przestaniemy przetwarzać dane osobowe, chyba że jesteśmy w stanie przedstawić przekonujące podstawy co do przetwarzania danych, które przewyższają interesy, prawa i wolności lub, jeśli celem przetwarzania jest wykonanie lub obrona uprawnień (sprzeciwu na podstawie Art. 21 ust. 1 RODO).

Jeśli dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych do takich celów. Dotyczy to również profilowania w zakresie w jakim jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim. W przypadku sprzeciwu, dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego (sprzeciw na podstawie Art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo wniesienia skargi do właściwej agencji nadzoru.

W przypadku naruszenia przepisów RODO, podmioty danych są uprawnione do wniesienia skargi do agencji nadzoru, w szczególności w państwie członkowskim, w którym mają swoje miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub w miejscu, gdzie miało miejsce domniemane naruszenie. Prawo do wniesienia skargi jest niezależne od innych postępowań administracyjnych lub sądowych, które są dostępne jako roszczenia regresowe.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo żądania, abyśmy przekazali dane przetwarzane automatycznie na podstawie zgody lub w celu wypełnienia kontraktu Tobie lub osobie trzeciej w czytelnym formacie. Jeśli zażądasz bezpośredniego transferu danych do innego kontrolera, zostanie to wykonane tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL i/lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu zabezpieczenia transmisji treści poufnych, takich jak zamówienia lub wysłane do nas zapytania, strona używa programu do szyfrowania SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać sprawdzając czy wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://", a także czy pojawia się ikona kłódki w pasku przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przekażesz będą niedostępne dla osób trzecich.

Informacje o blokowaniu, korekcie i usunięciu danych

W zakresie obowiązujących przepisów ustawowych masz prawo w każdej chwili domagać się informacji o swoich zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródłach i odbiorcach, jak również celach przetwarzania danych. Masz również prawo do żądania, aby Twoje dane zostały skorygowane, zablokowane lub usunięte. Jeśli masz pytania dotyczące tego przedmiotu lub jakiekolwiek inne pytania dotyczące danych osobowych, prosimy o kontakt z nami w każdej chwili pod adresem podanym w sekcji „Informacje wymagane przez prawo”.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do żądania, aby nałożyć ograniczenie na przetwarzanie swoich danych osobowych. Aby to zrobić, prosimy o kontakt w każdej chwili pod adresem podanym w sekcji „Informacje wymagane przez prawo”. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania stosuje się w następujących przypadkach:

  • IW przypadku gdy kwestionujesz prawidłowość danych archiwizowanych przez nas, zwykle potrzebujemy trochę czasu, aby zweryfikować takie twierdzenie. W czasie weryfikacji, masz prawo domagać się, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie danych osobowych było/jest prowadzone w sposób niezgodny z prawem, użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast wymagać usunięcia tych danych.
  • Jeśli nie będziemy więcej potrzebować Twoich danych osobowych i będziesz potrzebować ich do wykonywania, ochrony lub skorzystania z uprawnień, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli wniosłeś sprzeciw zgodnie z Art. 21 ust. 1 RODO, Twoje prawa i nasze prawa będą ważone względem siebie. Dopóki nie zostanie ustalone, które interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – z wyjątkiem ich archiwizacji – mogą być przetwarzane tylko za Twoją zgodą lub w celu wykonywania lub ochrony uprawnień lub dla ochrony praw innych osób fizycznych lub podmiotów lub w celu spełnienia ważnego interesu publicznego wymienionego przez Unię Europejską lub państwo członkowskie UE.

Odrzucanie niechcianych e-maili

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystaniu danych kontaktowych opublikowanych wraz z obowiązkowymi informacjami podanymi w sekcji „Informacje wymagane przez prawo” do celów wysyłania do nas materiałów promocyjnych i informacyjnych, o które nie prosiliśmy. Operatorzy tej strony i jej podstron zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku otrzymywania niezamówionych informacji promocyjnych, na przykład za pośrednictwem wiadomości SPAM.

3. Inspektor ochrony danych

Wyznaczenie inspektora ochrony danych, wymagane przez prawo

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych dla naszej firmy.

Davor Skoro
Höher Birken 6
51709 Marienheide

Numer telefonu: +49 (0) 2264 45 78 0
Email: datenschutz(at)enotec.de

4. Zapis danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

W niektórych przypadkach, nasza strona i jej podstrony mogą używać tak zwanych plików cookies. Pliki cookie nie powodują żadnych szkód na komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookie są wykorzystywane, aby nasza strona była bardziej przyjazna użytkownikom, skuteczna i bardziej bezpieczne. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze przez odwiedzane witryny.

Większość plików cookie jakie używamy to tak zwane „pliki sesyjne”. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej witryny. Inne pliki cookie pozostaną zarchiwizowane na urządzeniu dopóki ich nie usuniesz. Pozwalają nam na rozpoznanie przeglądarki przy kolejnych odwiedzinach naszej witryny.

Można dostosować ustawienia przeglądarki tak, aby użytkownik był powiadamiany za każdym razem, gdy pliki cookie są umieszczane oraz pozwolić na akceptowanie plików cookie tylko w szczególnych przypadkach lub wyłączenie akceptacji plików cookies, w konkretnych sytuacjach i aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli wyłączysz obsługę plików cookie, funkcje tej strony mogą być ograniczone.

Pliki cookie, które są wymagane do wykonywania transakcji łączności elektronicznej lub świadczenia niektórych funkcji (np. funkcja koszyka na zakupy) są przechowywane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies w celu zapewnienia bezproblemowych, zoptymalizowanych usług. Jeśli inne pliki cookie (np. do analizy wzorców przeglądania) powinny być przechowywane, są one omówione osobno w Oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca tej strony i jej podstron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w plikach dzienników serwera, które Twoja przeglądarka komunikuje do nas automatycznie. Te informacje to:

  • Typ i wersja przeglądarki
  • System operacyjny
  • URL strony wywołującej
  • Nazwa hosta
  • Czas wysłania zapytania do serwera
  • Adres IP

Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych.

Te dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma uzasadniony interes w bezproblemowej i zoptymalizowanej obsłudze strony operatora. Aby to osiągnąć, pliki dziennika serwera muszą być rejestrowane.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz do nas zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, informacje zawarte w formularzu kontaktowym, jak również wszelkie informacje kontaktowe podane w formularzu będą przechowywane przez nas w celu obsługi zapytania, i w przypadkach, gdy będziemy mieć więcej pytań. Nigdy nie udostępniamy tych informacji stronom trzecim bez Twojej zgody.

W związku z tym przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego występuje wyłącznie na podstawie zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę, którą nam dałeś możesz odwołać w dowolnym momencie. Aby to zrobić, wystarczy przysłać nam nieformalne powiadomienia za pośrednictwem poczty e-mail. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności gromadzenia danych przed odwołaniem zgody.

Informacje wprowadzone w formularzu kontaktowym pozostają z nami aż poprosisz nas o usunięcie danych, cofniesz zgodę na archiwizację danych, lub jeśli cel, dla którego dane są archiwizowane przestał obowiązywać (np. zawarliśmy nasze odpowiedzi na zapytanie). Pozostaje to bez uszczerbku dla jakichkolwiek obowiązkowych przepisów prawnych – w szczególności okresów przechowywania.

5. Narzędzia analizy i reklamy

Google Analytics

Ta strona używa funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą tej usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa tak zwanych plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie przy korzystaniu z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przechowywane.

Przechowywanie plików cookie przez Google Analytics i wykorzystanie tego narzędzia analizy są oparte na Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator tej strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie wzorców użytkownika do celów optymalizacji zarówno usług oferowanych w trybie online i działań reklamowych operatora.

Anonimizacja IP

Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. W rezultacie Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach, które ratyfikowały Konwencję o europejskim obszarze gospodarczym, przed przekazaniem do Stanów Zjednoczonych. Pełny adres IP zostanie przesłany na serwery Google w USA i tam skracany jedynie w wyjątkowych przypadkach. Na zlecenie operatora strony internetowej, Google wykorzystuje te informacje do analizy korzystania z tej strony do generowania raportów o aktywności na stronie oraz do dokonania innych usług dla operatora strony internetowej, które są związane z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przekazany w połączeniu z Google Analytics z przeglądarki nie jest łączony z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google.

Wtyczka przeglądarki internetowej

Masz możliwość zapobiec archiwizacji plików cookie przez dokonanie istotnych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Musimy jednak zwrócić uwagę, że w tym przypadku możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej strony w ich najszerszym zakresie. Ponadto masz możliwość zapobiegać zapisywaniu danych generowanych przez pliki cookie i powiązanych z korzystaniem z witryny (w tym adres IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Sprzeciw wobec zapisowi danych

Masz możliwość uniemożliwić rejestrowanie danych przez Google Analytics klikając na poniższy link. Spowoduje to umieszczenie pliku cookie rezygnacji, co uniemożliwia rejestrację danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: deaktywcja Google Analytics.

 Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z danych użytkownika przez Google Analytics, prosimy o zapoznanie się z Oświadczeniem o ochronie danych Google pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Parametry demograficzne dostarczone przez Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji „parametry demograficzne” udostępnianej przez Google Analytics. Dzięki temu można generować raporty informujące o wieku, płci i zainteresowaniach odwiedzających. Źródłem tej informacji są reklamy Google a także dane odwiedzającego uzyskane od dostawcy. Tych danych nie można przydzielić do konkretnych osób. Masz możliwość wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie poprzez zmianę odpowiednich ustawień dla reklamy na koncie Google lub możesz ogólnie zakazać rejestrowania danych przez Google Analytics, jak to wyjaśniono w sekcji „Sprzeciw wobec rejestracji danych”.

Google AdSense

Ta strona korzysta z Google AdSense, usługi dla integracji reklam oferowanych przez Google, Inc. („Google”). Dostawcą tej usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

Google AdSense używa tak zwanych plików cookies; czyli małych plików tekstowych zapisanych na komputerze, które umożliwiają analizowanie korzystania z tej witryny. Google AdSense używa również tak zwanych Web Beacons (niewidzialne grafiki). Web Beacons służą do analizowania informacji, takich jak dane dot. ruchu użytkownika na tej stronie.

 

Informacje generowane przez cookie i Web Beacons dotyczące korzystania z tej strony (w tym adres IP) i dostawy formatów reklamowych są przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są archiwizowane. Google może dzielić się tymi informacjami z kontrahentami Google. Google nie będzie łączyć Twojego adresu IP z innymi danymi przechowywanymi przez Google.

 Przechowywanie plików cookies AdSense opiera się na Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma uzasadniony interes w analizie wzorców użytkownika, w celu optymalizacji oferty internetowej i reklam operatora.

 Można zablokować instalację ciasteczek poprzez zmianę ustawień oprogramowania przeglądarki; Jednak musimy podkreślić, że w tym przypadku nie będzie można korzystać z wszystkich funkcji tej strony internetowej w ich pełnym zakresie. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych zbieranych przez Google w sposób opisany powyżej i zgadzasz się z wyżej wymienionym celem użycia

Google Analytics Remarketing

Nasze strony wykorzystują funkcje Google Analytics Remarketing w połączeniu z funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick, które działają na wszystkich urządzeniach. Dostawcą tej usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Funkcja pozwala łączyć reklamowe grupy docelowe generowane poprzez Google Analytics Remarketing z funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick, które działają na wszystkich urządzeniach. Pozwala to wyświetlać ukierunkowane, dostosowane reklamy, w zależności od wcześniejszego korzystania i wzorców przeglądania na urządzeniu (np. telefon komórkowy) w sposób dostosowany do Ciebie, a także na dowolnym urządzeniu (np. tablet lub komputer).

Jeśli udzielisz nam stosownej zgody, Google połączy swoje postępy przeglądarki sieci web i aplikacji z Twoim kontem Google. W rezultacie istnieje możliwość wyświetlania tych samych spersonalizowanych reklam na każdym urządzeniu, na którym logujesz się na swoje konto Google.

Do obsługi tej funkcji, Google Analytics zapisuje uwierzytelnione identyfikatory użytkowników Google , które są łączone tymczasowo z naszymi danymi Google Analytics tak, aby zdefiniować i skompilować reklamowe grupy docelowe wyświetlane na wszystkich urządzeniach.

Masz możliwość wniesienia trwałej skargi co do remarketingu / targetowania na wszystkich urządzeniach poprzez dezaktywację spersonalizowanych reklam na koncie Google. Aby to zrobić, kliknij w ten link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Konsolidacja zarejestrowanych danych na koncie Google następuje wyłącznie na podstawie zgody, która możesz dać Google a także odwołać (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Procesy zapisu danych, które nie są konsolidowane na koncie Google (na przykład bo nie masz konta Google lub masz zastrzeżenia co do konsolidacji danych), zapis danych opiera się na Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes wynika z faktu, że operator strony internetowej ma uzasadniony interes w anonimowej analizie strony internetowej dla celów reklamowych.

Aby uzyskać więcej informacji i zapoznać się z przepisami ochrona danych istotnych, patrz Polityka prywatności danych Google na stronie: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Google AdWords and Google Conversion Tracking

Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords to program promocyjny online firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”).

W połączeniu z Google AdWords możemy użyć narzędzia Conversion Tracking. Jeśli klikniesz na reklamę publikowaną przez Google, plik cookie do śledzenia konwersji zostanie umieszczony na komputerze. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka sieci web umieszcza na komputerze użytkownika. Te cookies wygasają po upływie 30 dni i nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza pewne strony tego serwisu i plik cookie nie wygasł, Google oraz my uznamy, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany do tej strony.

Do każdego klienta Google AdWords przypisany jest inny plik cookie. Te pliki cookie nie mogą być śledzone przez strony internetowe klientów AdWords. Informacje uzyskane przy pomocy plików cookie konwersji są używane do generowania statystyk dot. konwersji klientów AdWords, którzy zobowiązali się do korzystania z funkcji śledzenia konwersji. Użytkownicy otrzymują całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamy i zostali połączeni do strony wyposażonej w tagu śledzenia konwersji. Jednak nie otrzymują informacji, które pozwoliłyby im na identyfikację tych użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, masz możliwość w dowolnym momencie wnieść swój sprzeciw wobec zastosowania przez dezaktywację plików cookie Google Conversion Tracking za pośrednictwem ustawień użytkownika w przeglądarce internetowej. Jeśli to zrobisz, nie będziesz brany pod uwagę w statystykach śledzenia konwersji.

Przechowywanie plików cookie Conversion” i wykorzystanie tego narzędzia śledzenia jest oparte na Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma uzasadniony interes w analizie wzorców użytkownika, w celu optymalizacji oferty internetowej i reklam operatora.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o Google AdWords i Google Conversion Tracking, zapoznaj się z Polityką prywatności danych Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Można ustawić przeglądarkę w taki sposób, że użytkownik będzie powiadamiany za każdym razem gdy ciasteczka są umieszczane na komputerze i możesz zezwolić na zapisywanie plików cookie tylko w niektórych przypadkach lub wykluczyć akceptację plików cookies, możesz również aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli wyłączysz obsługę plików cookie, funkcje tej strony mogą być ograniczone.

6. Newsletter

Dane newslettera

Jeśli chcesz zapisać się do newslettera oferowanego na tej stronie, będziemy potrzebowali od Ciebie adres e-mail, a także informacje, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail wraz ze zgodą na otrzymywanie newslettera. Dalsze danych nie będą gromadzone lub będą gromadzone wyłącznie dobrowolnie. Będziemy wykorzystywać te dane tylko dla wysyłania żądanych informacji i nie będziemy udostępniać danych stronom trzecim.

 W związku z tym przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza newslettera występuje wyłącznie na podstawie zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możesz cofnąć swoją zgodę na archiwizację danych, adresu e-mail i wykorzystanie tych informacji do wysyłania newslettera w dowolnym momencie klikając na link „Cofnij subskrypcję” w newsletterze. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności przetwarzania danych przed odwołaniem zgody.

 Dane poddane archiwizacji w celu zapisania się na newsletter będą archiwizowane przez nas aż do momentu wypisania z newslettera. Po anulowaniu subskrypcji newslettera, dane zostaną usunięte. Nie będzie to miało wpływu na dane, które  archiwizowaliśmy do innych celów.

MailChimp

Ta strona korzysta z usług MailChimp do wysyłki newslettera. Dostawcą jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

 Między innymi, MailChimp to usługa, która może zostać wdrożona do organizowania i analizowania wysyłki newsletterów. Gdy podajesz dane w celu zapisania się na newsletter (np. adres e-mail), informacje są przechowywane na serwerach MailChimp w Stanach Zjednoczonych.

 MailChimp jest w posiadaniu certyfikatu, zgodnego z „Tarczą Prywatności EU-US”. „Tarcza Prywatności” jest konwencją zawartą między Unią Europejską (UE) oraz Stanami Zjednoczonymi Ameryki (USA), której celem nakaz przestrzegania europejskich standardów ochrony danych w Stanach Zjednoczonych.

 Przy pomocy narzędzia MailChimp możemy analizować skuteczność naszych kampanii newsletterowych. Po otwarciu wiadomości e-mail wysłanej przez narzędzie MailChimp, plik, który został załączony do e-mail (tak zwane web-beacon) łączy się z serwerami MailChimp w Stanach Zjednoczonych. W rezultacie można określić, czy wiadomość newsletter została otwarta i na który link kliknął odbiorca. Informacje techniczne są również zapisywane w tym czasie (na przykład czas dostępu, adres IP, typ przeglądarki i systemu operacyjnego). Tej informacji nie można przydzielić do odbiorcy odpowiednio w newsletterze. Jedynym celem jest wykonanie analiz statystycznych z kampanii. Wyniki takich analiz może służyć do efektywnego dostosowania przyszłych biuletynów do zainteresowań odbiorców.

 Jeśli nie chcesz zezwolić na analizę MailChimp, musisz wypisać się z newslettera. W każdej wiadomości podajemy link do wypisania się z newslettera. Ponadto można również wypisać się z newslettera na stronie internetowej.

 Dane są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  Może cofnąć wszelkie zgody, którą dałeś w dowolnym momencie poprzez cofnięcie subskrypcji biuletynu. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności transakcji przetwarzania danych przeprowadzonych przed odwołaniem zgody.

 Dane poddane archiwizacji w celu zapisania się na newsletter będą archiwizowane przez nas aż do momentu wypisania z newslettera. Po anulowaniu subskrypcji, dane zostaną usunięte z naszych serwerów jak i serwerów MailChimp. Nie będzie to miało wpływu na dane, które  archiwizowaliśmy do innych celów.

 Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z Polityką prywatności danych MailChimp pod adresem: https://mailchimp.com/legal/terms/.

7. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki platformy YouTube, która jest obsługiwana przez Google. Operatorem strony jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Jeśli odwiedzasz stronę na naszym serwisie internetowym, do której wtyczka YouTube została zintegrowana, wówczas ustanowione zostanie połączenie z serwerami YouTube. W rezultacie serwer YouTube zostanie powiadomiony, która z naszych stron została odwiedzona.

Ponadto YouTube będzie mógł umieścić różne pliki cookie na urządzeniu użytkownika. Przy pomocy tych plików cookie YouTube będzie mógł uzyskać informacje na temat odwiedzających naszą witrynę. Między innymi informacja ta będzie służyć do generowania statystyk wideo w celu zwiększenia przyjazności witryny i aby zapobiec próbom popełnienia oszustwa. Pliki cookie pozostaną zarchiwizowane na urządzeniu dopóki ich nie usuniesz.

Jeśli jesteś zalogowany do swojego konta YouTube podczas odwiedzania naszej strony, pozwalasz YouTube na bezpośrednie przypisanie swoich wzorców przeglądania do swojego profilu. Mogą Państwo temu zapobiec, wylogowując się wcześniej ze swojego konta YouTube.

Korzystanie z YouTube opiera się na naszym interesie w prezentowaniu treści online w atrakcyjny sposób. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, to stanowi nasz uzasadniony interes.

Aby uzyskać więcej informacji o tym jak YouTube obsługuje dane użytkownika, należy skonsultować się z Polityką prywatności danych YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google reCAPTCHA

Na naszych stronach używamy „Google reCAPTCHA” (zwane dalej „reCAPTCHA”). Dostawcą tej usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

ReCAPTCHA służy do określenia czy dane wprowadzone na naszych stronach internetowych (np. informacje wprowadzone do formularza kontaktowego) są dostarczane przez użytkownika czy przez automatyczny program. Aby to ustalić, reCAPTCHA analizuje zachowania odwiedzających na podstawie różnych parametrów. Analiza ta jest wyzwalana automatycznie gdy użytkownik odwiedza witrynę. Do celów tej analizy, reCAPTCHA ocenia mnogość danych (np. adres IP, czas jaki odwiedzający spędził na stronie lub ruch kursora inicjowany przez użytkownika). Dane śledzone podczas analizy są przesyłane do Google.

Analizy reCAPTCHA są przeprowadzane całkowicie w tle. Odwiedzający witryny nie są powiadamiani, że analiza jest w toku.

Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Stanowi to uzasadniony interes operatora, aby chronić zawartość online operatora przed nadużyciem przez systemy zautomatyzowane systemy szpiegostwa przemysłowego i przed spamem.

Aby uzyskać więcej informacji o Google reCAPTCHA i zapoznać się z Polityką prywatności danych Google, wejdź: https://policies.google.com/privacy?hl=en i https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.