Monitorowanie emisji

More than 35 years of experienceInstrumenty do kontroli ENOTEC

Pomiary emisji w elektrowniach, spalarniach są niezbędne nie tylko do kontroli procesów spalania, ale również do ich optymalizacji. Pomiary emitowanych gazów spalinowych są wykonywane w celu sprawdzenia, czy poziomy emisji spalin określone przez agencje rządowe są przestrzegane.

Jednak nie każdy analizator jest odpowiedni do przeprowadzania pomiarów w instalacji.  ENOTEC w związku z tym oferuje szeroką gamę analizatorów gazów spalinowych i procesowych, które mogą być używane do pomiarów emisji. Analizator tlenu OXITEC® 5000 jest sprzedawany na całym świecie i znany za swoją dokładność i odporność. Jest stosowany w systemach spalania, gdzie temperatura spalania wzrasta do 1400°C dla optymalizacji spalania i umożliwia szybkie i dokładne monitorowanie procesów i pomiarów emisji.

Informacje

COMTEC® 6000 jest dostępny jako wersja DustEx i nadaje się do użytku w strefach zagrożonych wybuchem 21/22 i jest również dostępny dla stref zagrożonych wybuchem gazu 1/2. Oba analizatory spełniają wszystkie wymagania do pracy w takich środowiskach, co jest potwierdzone przez certyfikat ATEX. Poprzez precyzyjnie pomiary zawartości tlenu i COe w gazach spalinowych, można osiągnąć bezpieczne i optymalne funkcjonowanie spalarni. Bezpieczeństwo wzrasta poprzez funkcję wcześniejszej identyfikacji i unikania niepożądanych zmian w procesie.

ENOTEC produkuje AQUATEC® 2000 do pomiarów emisji w systemach procesowych. Dzięki AQUATEC® 2000 można dokonywać pomiary emisji spalin i pary wodnej w gazach z procesów spalania.

Zalety
  • Analiza procesu zrównoważonego
  • Redukcja emisji
  • Trwałe czujniki pomiarowe
  • Redukcja zużycia energii
  • Na życzenie: dzierżawa naszych systemów analizy!