COMTEC 6000 DustEx

Fast and precise O2 measurementCOMTEC 6000 DustEx

COMTEC® 6000 DustEx zapewnia trwałą i wiarygodną analizę gazu w strefach zagrożonych wybuchem 21/22 z wysokim poziomem zapylenia. Sonda DustEx jest wyjątkowo mocna i odporna na korozję w warunkach dużego zapylenia.
 
Informacje

Standardowy system analizatora InSitu do stosowania w strefach zagrożonych wybuchu pyłu 21/22

COMTEC® 6000 DustEx to standardowy analizator inSitu do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem pyłu 21/22. Zgodnie z wymaganiami stawianymi systemom pomiarowym w procesach wysokiego zapylenia, DustEx otrzymał certyfikat ATEX II 2D Ex tb IIIC T133°C/T141°C Db.

 Zdolność dokładnego określenia zawartości tlenu i COe w gazach spalinowych jest punktem wyjścia dla bezpiecznego i optymalnego funkcjonowanie spalarni, gdyż tlen i COe są zależne od siebie w ramach procesu spalania. Niepożądane zmiany można wcześniej zidentyfikować i skorygować, przed jakimikolwiek uszkodzeniami.

COMTEC® 6000 DustEx jest również dostępny tylko dla pomiarów O2.

Dane Techniczne
Głębokość wprowadzenia sondy
540 mm
960 mm
Zakres O2 / COe
0 - 21 % O2
min.: 0-1000 ppm /
max.: 0-5000 ppm COe
(inne na życzenie)
Dokładność pomiaru O2
< 0,5% mierzonej wartości lub
0,02 Vol% O 2
(obowiązuje wyższa wartość)
Dokładność pomiaru COe
lepsze 5% końca zakresu
Czas reakcji
< 1 sek. (na gazie testowym)
Temperatura gazu procesowego
max. 600 °C
max. 1400 °C
Temperatura otoczenia
-20 °C do 70 °C (sonda)
-20 °C do 55 °C (jednostka elektroniczna)
Interface
MODBUS RTU via RS232/RS485, HART, FIELDBUS, ENOTEC REMOTE
IP code
IP65 (sonda)
IP66 (jednostka elektroniczna)
Zastosowanie
 • Optymalizacja procesu spalania
 • Pomiary emisji
 • Produkcja energii
 • Spalanie odpadów
 • Kontrola spalania
Funkcje
 • Szczelna konstrukcja czujnika
 • Pomiar InSitu w czasie rzeczywistym
 • Przegląd historii kalibracji
 • Certyfikat ATEX dla stref 21/22
 • Łatwość utrzymania
 • Funkcja samokontroli
 • Okres przydatności czujnika widoczny na wyświetlaczu
 • Szczelna konstrukcja czujnika gazu

ENOTEC REMOTE

Jedna aplikacja.
Wszystkie analizatory. Nieograniczone możliwości.