Analizatory AQUATEC® O2 / H2O

Fast and energy efficient O2 / H2O measurement for drying processesAquatec® mierzy zawartość tlenu w zastosowaniach suszenia przemysłowego. Stężenie pary wodnej jest proporcjonalne do ilości wypartego tlenu, więc przy użyciu tlenowej wartości odniesienia można dokładnie obliczyć stężenie pary wodnej.

Jeśli atmosfera w której odbywa się suszenie nie posiada otaczającego powietrza, zawartość tlenu jest mierzona i poddawana analizie przed rozpoczęciem suszenia.

AQUATEC® 1000

Kontroluj i zmniejszaj czas suszenia dzięki szybkim

pomiarom O2 / H2O.

AQUATEC 1000 - for fast and reliable measurements during the drying progress

AQUATEC® 2000

AQUATEC® 2000 służy do pomiaru wilgoci i tlenu w gazach spalinowych lub innych gazach niepalnych.

 AQUATEC 2000 - measures moisture and oxygen in gases